Hagyományos és kooperatív csoportmunka

csoportmunka

csoportmunka

A kooperatív csoportmunka nem téveszthető össze a hagyományos, csoportos jellegű munkával, amelyben a csoporton belül azonos a feladat, mindenki elszigetelten, önállóan dolgozik, nem beszélik meg, nem osztják el és nem egyeztetik a megoldást. A tanár itt szimultán foglalkozik az egyes tanulókkal, az egyénnek ad feladatot, az egyéntől vár teljesítményt, az egyéntől követel, és mindezt racionálissá teszi azzal, hogy több tanulónak egyszerre ad módot a teljesítésre. Kapcsolat már így is teremtődik a tanulók között és bizonyos mértékig hatnak egymásra (pl.: munkakedv, munkafegyelem, munkatempó, kötelességérzet tekintetében, stb.). Ezek azonban még nagyon esetlegesek, és közvetettek. Valódi kooperatív csoportmunkáról akkor beszélünk, ha a csoport tagjai a feladatokat egymással kapcsolatot teremtve hajtják végre. Legfőbb vonása a kapcsolatok rendezettsége, tartalmassága, célszerűsége, amely az együttműködés során nélkülözhetetlen. A csoportmunka megfelelő eszközeit rendelje meg a legamaster.shop webáruház kínálatából!

You must be logged in to post a comment.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com