Az üzemi baleset fogalma

 

üzemi balesetek

üzemi balesetek

Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, amely esetben a munkavállaló az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira, így baleseti egészségügyi ellátásra, baleseti táppénzre és baleseti járadékra lehet jogosult. A munkabaleset fogalmát a munkavédelmi szabályok határozzák meg. Mindkettőben közös elem a baleset, amely az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. A bejelentett üzemi baleset tényét a táppénz folyósítására illetékes szerv (kifizetőhely, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv) bírálja el. A munkáltató lehetősége csak arra terjed ki, hogy a balesetet munkabalesetnek elismeri-e, vagy sem. Fontos, hogy minden üzemi balesetet a legnagyobb részletességgel jegyzőkönyvezzünk, mivel ez a későbbiekben lényeges lesz a kártérítés összegének megállapításához, amelyhez a baleseti-karterites.com oldalon szakemberek nyújtanak segítséget.

You must be logged in to post a comment.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com